Projekt „Rozvoj kompetencí a prohlubování kvality služby osobní asistence“je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007563

Na konci dubna 2020 nám skončil dvouletý evropský projekt, pomocí kterého jsme se snažili zefektivnit službu osobní asistence. Poté, co jsme zaktualizovali všechny dokumenty, které jsou ve službě používány (Metodika služby, Pravidla pro uživatele, Pravidla pro osobní asistenty, Smlouva s uživatelem atd.), se naši zaměstnanci vrhli do intenzivního vzdělávání. Absolvovali kurzy, jako např. „Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta“, „Etika, etické problémy a dilemata v sociálních službách“, „Sexualita osob s postižením“, a dále také konzultace se supervizory a jinými odborníky. Pomocí projektu bylo podpořeno celkem 25 našich zaměstnanců (jak sociálních pracovníků, tak osobních asistentů), kteří se zúčastnili min. 40 hod. školení a dalších podpůrných aktivit. Věříme, že se nám pomocí projektu podařilo zlepšit službu osobní asistence, což by kromě zaměstnanců měli pocítit také naši klienti. 

Alexandra Dubová

koordinátorka projektu