Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).

Internetová poradnaKategorie dotazu: bariéry
Filtr:VšechnyOtevřenéVyřešenoUzavřenéNeodpovězeno
Vyřešenoadmin dotaz před 1 rokem • 
133 shlédnutí0 odpovědí0 hlasování

Pravidla Poradny

Poskytujeme poradenství primárně v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a možností péče, financování kompenzačních pomůcek, možnosti vzdělávání OZP a specifik pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce). 

Pokud Váš dotaz nespadá do těchto oblastí, nemůžeme jej kvalifikovaně zodpovědět. Týká-li se dotaz vybraných oblastí rodinného, bytového, pracovního či občanského práva, bude Vám zodpovězen právním poradcem, v ostatních případech se můžete obrátit na občanské poradny. Dotaz z oblasti dluhové problematiky Vám zodpoví dluhový konzultant.

Neposkytujeme daňové poradenství, výpočet dávek ani lékařské konzultace či posuzování zdravotního stavu.

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 3 pracovních dnů (v případě dluhového, právního a intimního poradenství do 5 pracovních dnů), počínaje následujícím dnem po vložení dotazu a bude zapsán v evidenčním systému poradny Ligy vozíčkářů. Poradenští pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a nebudou Vámi uvedené osobní údaje předávat třetí osobě. Pokud se Vám odpověď jeví neúplná nebo nesrozumitelná, pro upřesnění se na nás můžete obrátit prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 100 250 nebo skypového poradenství (poradna_pro_zivot_s_postizenim) v pracovní dny: v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 16 hodin a čtvrtek od 12 do 16. V případě nespokojenosti se službou máte právo podat stížnost. Doporučujeme se obrátit na vedoucí služby (Mgr. Kateřinu Uhlířovou, Dis.), případně na ředitele organizace (Zdenka Škaroupku). Vaším právem je využít služeb Poradny pro život s postižením anonymně.

Pracovník, který je v daný den k dispozici, každý den kontroluje dotazy v internetové poradně na www.ligavozic.cz/poradna. Pokud jsou položeny nové dotazy, odpoví uživateli nejpozději do 3 pracovních dnů počínaje následujícím dnem po vložení dotazu. S uživatelem je uzavřena smlouva o poskytnutí služby, probíhá individuální plánování.

Pokud je třeba, položí doplňující dotazy, případně odkáže uživatele na další možné formy poradenství (bezplatná linka, skype).