Aktuality

Aktuality2020-01-27T11:03:21+01:00

EU projekt pomohl zlepšit osobní asistenci

Projekt „Rozvoj kompetencí a prohlubování kvality služby osobní asistence“je spolufinancován Evropskou unií Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007563 Na konci dubna 2020 nám skončil dvouletý evropský projekt, pomocí kterého jsme se snažili zefektivnit službu osobní asistence. Poté, co jsme zaktualizovali