Představte si člověka, který chce a umí pracovat. Má zkušenosti i elán, ale také zdravotní postižení. 

Představte si člověka, který se musí vyznat ve stozích legislativních dokumentů a nemůže si dovolit právního poradce.

Představte si člověka, který se bez pomoci nedostane z bytu, neuvaří si, neobleče se, neumyje, a přesto by rád žil aktivně a samostatně.

Pro takové je tu Liga!

V letošním roce jsme spustili unikátní sociální projekt KLÍČ K SAMOSTATNOSTI, který je uceleným programem osamostatnění pro osoby s tělesným či kombinovaným postižením. Projekt velmi efektivně propojuje moduly otevřené recepce, denního centra, tréninkového bytu, tělocvičny a venkovního terénního polygonu, v prostorách Ligy vozíčkářů, do komplexního konceptu vedoucího k co možná největší samostatnosti klienta. Díky možnosti využívat tréninkový byt bude mít klient tohoto projektu přímou zkušenost se samostatným bydlením a bude si moci naplánovat vlastní bydlení a nutné úpravy bytové jednotky. Mimo to ligoví OSOBNÍ ASISTENTI pomáhají lidem s handikepem v domácnosti s péčí o její chod, s osobní hygienou, ale i s cestami za prací, za vzděláním i zábavou. Problémem bývá i DOPRAVA. S cestováním klientům pomáhá speciálně upravený automobil, nově i automobil s ručním řízením v naší půjčovně a autoškole. PORADNA PRO ŽIVOT S POSTIŽENÍM podává trpělivou a pomocnou ruku v problémech s legislativou, s příspěvky, s důchody. S kompenzačními pomůckami a potřebnými architektonickými úpravami radí ASISTENT SOBĚSTAČNOSTI. Služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE pomáhá klientům, kteří hledají uplatnění, práci nebo potřebují poradit v pracovně-právních předpisech. CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB pomáhá klientům, kteří po úraze či nemoci potřebují znovu získat dovednosti potřebné k samostatnému životu.

Do života lidí s postižením a jeho úskalí pomáhá nahlédnout osvětová kampaň PŘISEDNI SI, ale také otevřený bezbariérový kulturní prostor, DIVADLO BARKA, na jehož „prknech” se představují amatérské, poloprofesionální i integrované soubory, ve kterých společně hrají či tančí lidé zdraví i lidé s postižením.  

DOKUMENTY

Naše poslání:

Každý má svůj potenciál, toho jsme si dobře vědomi, a proto rádi podporujeme klienty s postižením k jeho posilování o dovednosti potřebné pro samostatnost, sebeobsluhu a integraci. Dosažení co největší soběstačnosti je pro nás Klíčem k samostatnosti a svobodě.

Hodnoty Ligy vozíčkářů:

  • Společný cíl
  • Pravda
  • Angažovanost
  • Empatie
  • Osobní rozvoj