Správní rada Ligy vozíčkářů

do působnosti správní rady patří především:

  •   Volit a odvolávat ředitele, dohlížet na výkon jeho působnosti, určovat odměnu ředitele a jednat v právních úkonech ve vztahu k řediteli
  •   Dohlížet na strategické směřování organizace, schvalovat účetní uzávěrku, výroční zprávu, roční rozpočet, rozhodovat o sloučení s jiným ústavem
  •   Udělovat souhlas s právním jednáním ředitele

Správní rada se schází minimálně 4 x ročně, její jednání je zpravidla veřejné.
O přesných termínech a místech jednání se neváhejte v případě zájmu informovat. 

Členové správní rady pro období 2017 – 2020 jsou:

Zápisy správní rady
Kontakt na radu

Petr Pacher

Profesně se věnuji psychologii a vzdělávání, kdy tréninkem zvyšuji kompetentnost účastníků bakalářských i magisterských profesních programů na University of Applied Management.
Podpora Ligy pro mě představuje způsob, jak alespoň z části vracet společnosti a těm, kteří to potřebují, to, co jim pomáhá.