Přisedni si je výzva pro člověka, kterému uděláte vedle sebe místo.  Chcete si s ním povídat, vzájemně se poslouchat, zkrátka společně trávit čas.

Právě proto nese stejný název, tedy “Přisedni si” osvětová kampaň Ligy vozíčkářů, která otevírá dětem a mladým lidem svět hendikepu. 

Formou interaktivního workshopu se děti mohou seznámit s příběhem vozíčkáře, odzkoušet si různé kompenzační pomůcky a uvědomit si tak odlišnosti života lidí s postižením. Mnohdy účastníci besedy na vlastní kůži zjistí, že například projet dveřmi na invalidním vozíku do jejich třídy není vůbec jednoduché a že by hendikepovaný spolužák potřeboval pomoct. 

Právě na pomoc je při workshopu brán zřetel. Nejen, že si vysvětlujeme, co dělá osobní asistent, ale také si účasnici navzájem pomáhají při plnění různých úkolů. Na příkladech je tedy ukázána práce osobního asistenta a děti si mohou lépe uvědomit, že někdo potřebuje pomoci při každodenních úkonech. Otevírání dveří, či přivolání výtahu nebo zavázání tkaniček,  to jsou aktivity nad kterými zdravý člověk neuvažuje a prostě je udělá. Pro člověka s tělesným postižením je to mnohdy nepřekonatelná překážka. Naše zážitková beseda pomůže dětem si to uvědomit.