Provětrej kolečka

– každý má právo to občas rozjet

Několikrát do roka pořádáme v kavárně v sídle Ligy tematické večery a larpy. Výraz je odvozen z anglického Live Action Role Play. Jedná se o hraní příběhu s otevřeným koncem, ve kterém každý účastník dostane přidělenou roli, kterou má za úkol dohrát. K dotvoření atmosféry významným způsobem napomáhá volba prostředí, případně jeho vhodná výzdoba, dále je žádoucí použití kostýmů.

Veškerou činnost provádíme podle metodiky zážitkové pedagogiky, která je postavená na získávání nových dovedností pomocí prožitků, jež jsou často doprovázeny silnými emocemi. Tento způsob práce umožňuje účastníkům prožít něco nového a zároveň je často přirozenou formou motivuje k dalšímu rozvoji. Z tohoto důvodu uvádíme, že pořádáme zážitkové rekondiční pobyty.

Program je vystavěn na čtyřech hlavních oblastech, jež se vzájemně rovnoměrně prolínají:

  • Sportovně-turistické – aktivity různého typu zaměřené především na fyzickou aktivitu, což napomáhá udržení dobrého fyzického stavu.
  • Dramaticko-sociální – aktivity zaměřené na hraní různých rolí a řešení různých otevřených problémů. Oblast, která rozvíjí především sociální vztahy.
  • Tvořivé – aktivity nabízí široké možnosti využití široké škály výtvarných aktivit. Nejedná se pouze o klasickou výtvarnou činnost, jejíž cílem je nějaké výtvarné dílo, ale jde především o proces tvoření a zážitku z něj.
  • Relaxační – aktivity obsahuje relaxační techniky nejrůznějšího charakteru.

Cílová skupina: Lidé s tělesným postižením nebo jeho kombinacemi ve věku 15-65 let.

POBYTOVÉ AKCE

Víkendovky

Na jaře a na podzim pořádáme víkendovku pro 15 účastníků. Začínáme v pátek v podvečer a končíme v neděli po obědě.

Letní týdenní pobyt

V letních měsících pořádáme týdenní pobyt s bohatým programem pro 20 účastníků.

Účastník musí být po mentální stránce schopen zadávat práci svému osobnímu asistentovi tak, aby zvládl běžnou péči o svou osobu nebo má předpoklady tuto kompetenci získat. Během akce bude mít každý účastník svého osobního asistenta.