Internetová poradnaKategorie dotazu: ostatníDotaz k vyřízení inv. důchodu a opatrovnictví
Kristýna zeptal se před 2 roky

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak postupovat při vyřizování invalidního důchodu u dcery s kombinovaným postižením. Zanedlouho jí bude 18 let, potřebuje kompletní péči. Ráda bych věděla, zda je pořád aktuální doba, že lze podat žádost i 4 měsíce před 18. narozeninami. V tomto případě se bude jednat o invalidní důchod z mládí – bylo mi řečeno. Můžete mi poradit, jaké všechny přílohy a dokumenty, žádosti mám dodat a na jakou pobočku správy a jak žádost o ID z mládí vypadá?. Také bych se ráda zeptala, zda potřebuji k vyřizování nějakou plnou moc (kvůli podepisování aj.) a jak vypadá nebo kde je k sehnání? nebo mi má něco sepsat doktorka dcery. Můžete mi napsat prosím stručně průběh tohoto vyřizování? Děkuji.

Dále jsem se dozvěděla, že budu muset omezit dceru ve svéprávnosti a požádat o ustanovení opatrovníka. Ráda bych se doptala také na průběh této záležitosti, z vyprávění vím, že se soudy  v Praze sjednotily na nějaké praxi a při ustanovování opatrovníka automaticky omezují svéprávnost/nejsou nakloněny dalším možnostem nebo neznám člověka s kombin. postižením bez omezení, vždy mají opatrovníka + jsou omezení (ačkoliv není možné, aby cokoliv podepsali a na něco odpověděli). Ráda bych věděla, co tedy v případě mé dcery mám uvádět do návrhu, aby nedošlo k nějakým průtahům. Kdy tento návrh ideálně podat – jestli taky pár měsíců dopředu, nebo až po 18. narozeninách, a kdy bude rozhodnuto, kam návrh podat a na jaký soud. Také vím z vyprávění, že než se rozhodlo o opatrovnictví, nemohli rodiče nakládat s příspěvky např. příspěvek na péči, invalidní důchod aj., s dopisy a museli čekat než dostali zprávu od soudu. Je možné tomu nějak předejít, nebo co dělat, abych i v této situaci mohla jednat za dceru i když ještě nebudu opatrovník?

Děkuji Vám předem za odpověď.

 

Kateřina Uhlířová Personál odpovězeno před 2 roky

Dobrý den, Kristýno,

před vyřizováním invalidního důchodu doporučuji nejdříve pořešit opatrovnictví nebo požádat o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Pokud by toto nebylo pořešené, tak se opravdu může stát, že důchod nebude vyplácen. V případě ustanovení zvláštního příjemce důchodu by nebyla omezená svéprávnost. V občanském zákoníku jsou i další varianty podpůrných institutů, které lze využít před omezením svéprávnosti. Současná legislativa umožňuje pouze omezení svéprávnosti nikoli úplné zbavení. Na postup podání návrhu na omezení svéprávnosti a informace o celém průběhu můžete zkonzultovat s naší právní konzultantkou JUDr. Marcelou Fryštenskou na emailu: pravni.poradna@ligavozic.cz, tel.: 601 382 934.
O invalidní důchod lze požádat 4 měsíce před dosažením 18. roku věku. To stále platí. Podmínkou pro speciální výpočet invalidního důchodu tzv. z mládí je, že nesmí být splněn ani jeden den pojištění (jako např. úřad práce, střední škola) a je stanovena invalidita III. stupně. Žádost se podává osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště žadatele. V případě, že není žadatel ze zdravotních důvodů schopen se dostavit, může za něho podat žádost rodinný příslušník. Můžete tedy podat žádost za Vaši dceru, je ale třeba doložit lékařskou zprávu o tom, že její zdravotní stav jí neumožňuje podat žádost osobně. Formulář nelze předem vytisknout, žádost se vyplňuje přímo na OSSZ. Seznam potřebných dokladů naleznete ZDE. Po podání žádosti bude doručena žádost o zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu a formulář profesního dotazníku. Žádost o zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu předáte praktickému lékaři a profesní dotazník vyplníte vy a zašlete zpět na OSSZ. Důležité je, aby praktický lékař měl všechny lékařské zprávy a vyjádření odborných lékařů. Na základě podkladů posoudí zdravotní stav lékař lékařské posudkové služby a zpracuje posudek o invaliditě. Tento posudek je zasílán žadateli a na ČSSZ, která rozhodne o přiznání/nepřiznání invalidního důchodu a stupně invalidity. Lhůta na vyřízení žádosti je 135 dnů (v případě složitějších případů může být prodloužena na 195 dnů).

Kateřina Uhlířová